Dokumenty szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE

ROK SZKOLNY 2017/2018

klasy II-III G

 


W związku z reformą oświaty i zgodnie z wprowadzanymi przepisami prawa oświatowego NOWY statut 8-letniej szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi zostanie przyjęty do dnia 30 listopada 2017 r.

Statut NOWY – wprowadzony w życie z dniem 1.12.2017 w związku ze zmianami w systemie oświaty

 

Statut dotychczasowy GIMNAZJUM:  Statut

Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin świetlicy – klasy V-VII i klas gimnazjalnych

Regulamin dowozów

Wzór zwolnienia z lekcji

 


ROK SZKOLNY 2016/2017

część I 

część II 

część III 

 


 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com