Oferta

W wyniku REFORMY OŚWIATY 2016 gimnazja zostają wygaszane.

Obecni uczniowie naszego gimnazjum będą kontynuować naukę do czerwca 2019 r.

 

Gimnazjum im. Wandy Rutkiewicz zostało włączone w struktury 8-letniej Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce.

Rekrutacji do GIMNAZJÓW od roku szkolnego 2017/2018 NIE PRZEPROWADZA SIĘ.

Nasza oferta na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów 8-letniej szkoły podstawowej: 

Nasza NOWA ULOTKA 2017/2018


 

Nasza oferta dydaktyczna:

 • malo liczne oddziały klasowe (15 – 25 uczniów)
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • bogata oferta zajęć dodatkowych wspierana funduszami unijnymi, a to: zajęcia z j. angielskiego, j. niemieckiego, informatyczne – przygotowujące do zdobycia certyfikatu ECDL, matematyczno-techniczne LEGO Burza mózgów i inne przeznaczone zarówno dla uczniów zdolnych, jak i tych z trudnościami w nauce
 • stypendia naukowe dla uczniów z wysokimi wynikami nauczania a także stypendia sportowe za osiągnięcia sportowe
 • sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt techniczny – w tablice multimedialne, rzutniki, komputery
 • zaplecze sportowe to dwie sale gimnastyczne
 • sala komputerowa do zajęć informatycznych
 • biblioteka z centrum multimedialnym dostępnym dla uczniów w czasie wolnym
 • laboratorium egzaminacyjne certyfikatu ECDL

 

Nasza oferta wychowawcza:

 • tworzymy przyjazną atmosferę nauki
 • dbamy o bezpieczeństwo uczniów; szkoła posiada monitoring wizyjny
 • oferujemy bezpłatne dowozy do naszej szkoły dla uczniów mieszkających w obwodzie szkoły
 • promujemy zdrowy styl życia, bo „Myślę więc zdrowo się odżywiam”
 • uczymy wrażliwości na potrzeby innych, dlatego nasi uczniowie włączają się w liczne akcje charytatywne: rokrocznie angażujemy sięw zbiórkę funduszy na rzecz WOŚP, bierzemy udział z akcji „Grudniowa niespodzianka”, wspieramy schroniska dla zwierząt, organizujemy zbiórki na rzecz rodzinnych domów dziecka, jesteśmy członkami klubu UNICEF
 • prowadzimy profesjonalne doradztwo zawodowe wspomagając wychowanków w podejmowaniu decyzji o dalszej drodze kształcenia
 • uczniowie biorą udział we „wspinaczce” Mój Everest, konkursie, który motywuje do rozwijania swoich pasji, bycia gotowym na życiowe wyzwania
 • wspomagamy wszystkich uczniów, a szczególnie tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • stołówka
 • świetlica dla potrzeb gimnazjalistów

 

Nasze wyprawy:

„Podróżować, doznawać wrażeń i uczyć się – znaczy być.” Szerpa Tenzing

 Postać naszej patronki Wandy Rutkiewicz inspiruje nas do poznawania świata:

 • tradycją naszej szkoły są rajdy krajoznawcze
 • wyjazdy zagraniczne – do Anglii, Szkocji, Czech, USA
 • wyjazdy na obóz Euroweek, na spotkania z młodzieżą z całego świata, dzięki którym nasi uczniowie ucza się aktywnego włączania się w życie społeczne i zawodowe Europy

 

ZOBACZ NASZĄ NAJNOWSZĄ ULOTKĘ 2016

W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy DODATKOWO:

 

ZOBACZ NASZĄ ULOTKĘ REKLAMOWĄ 2015

 W roku szkolnym 2015/2016:

 • – Klasę I z dodatkową godziną geografii – innowacja „ŚWIAT NIE TAK DALEKI” – skierowana do uczniów zainteresowanych geografią, gotowych poznać również tajniki statystyki;
 • – Klasę I z dodatkową godziną języka polskiego – innowacja dziennikarsko-teatralno-filmowa MIĘDZY SŁOWAMI” –  przeznaczona dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania sztukami wizualnymi, kształcić umiejętność operowania słowem, tekstem;
 • – Klasę II z dodatkową godziną języka niemieckiego – innowacja „NIEMIECKI Z TIK’IEM” – przeznaczona dla uczniów, którzy za pomocą nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych chcą nauczyć się języka niemieckiego.

ZOBACZ NASZĄ ULOTKĘ REKLAMOWĄ 2014

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com