Pedagog

Mgr Anna Pabiańczyk

Godziny pracy:

Poniedziałek  
Wtorek  
Środa  
Czwartek  
Piątek  

 

Mgr Beata Kubina-kokor

Godziny pracy:

Poniedziałek  
Wtorek  
Środa  
Czwartek  
Piątek  

 

 

Zakres obowiązków: 

  • Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych
  • Porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych, rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania.
  • Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze dalszego kierunku kształcenia poprzez organizowanie warsztatów, badania indywidualne zainteresowań uczniów itp.
  • Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
  • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
  • Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych.
  • Realizacja programów wychowawczo – profilaktycznych dla poszczególnych grup wiekowych.
  • Profilaktyka uzależnień.

 INSTYTUCJE POMOCY RODZINIE

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com