Samorząd

Szkolna Rada Uczniowska zaprasza na ! 

 

Skład Szkolnej Rady Uczniowskiej :

Przewodniczący: …………………..

Z-ca: ………………………

Sekretarz: …………………………

Rzecznik Praw Ucznia: …………………………

Członkowie:


 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com