Stowarzyszenie

 

Działalność naszej szkoły wspiera:

Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na 6+”

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na 6 +” powstało z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół w Rząsce w maju 2015r.

Naszym zasadniczym hasłem jest „Aktywność w każdym wieku”, a dziedzinami rozwoju są: nauka, rekreacja, kultura, sport. Wychodzimy z założenia, że każdy, niezależnie od wieku, może podjąć wyzwanie do wszechstronnego rozwoju i znaleźć dziedzinę życia, w której będzie realizował swoje życiowe pasje. My jesteśmy po to, aby pomóc w urzeczywistnianiu tych marzeń.

W tym celu bierzemy udział w konkursach, których celem jest uzyskanie funduszy (grantów) na prowadzenie naszej działalności m.in. w konkursie „Wspieramy Sąsiadów 2016”, „Wspieramy Sąsiadów 2017” organizowanym przez Kraków Airport czy w innych otwartych konkursach ofert.

Dzięki temu zyskujemy środki na doposażanie naszej szkoły, na zajęcia dodatkowe dla naszych uczniów, na finansowanie pobytu zagranicznych wolontariuszy, na nagrody dla uczniów w licznych konkursach itp.

Serdecznie dziękujemy za KAŻDE wsparcie naszej działalności!

Nasz numer konta: 73203000451110000004116150

Mamy statur organizacji pożytku publicznego uprawniającą nas do zbierania 1% z podatków. Nasz KRS: 000562889

 

Nasza strona www

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com