Zajęcia

Dzieci mają możliwość rozpoczynania pobytu w oddziale przedszkolnym już od godziny 6:30.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00 – 13.00, a następnie dzieci kontynuują pobyt w przedszkolu do godziny 17.30.

W czasie pobytu dzieci uczestniczą w każdym dniu w dwóch zajęciach tzw. dydaktycznych (trwających ok. 30- 40 minut każde) oraz różnego rodzaju zajęciach rozwijających kreatywność, zainteresowania, uzdolnienia. Dzieciom zapewniamy także naukę języka angielskiego – zajęcia prowadzone przez specjalistę, na życzenie rodziców naukę religii, a także pomoc logopedyczną. Kreatywne zajęcia dydaktyczne prowadzimy metodą projektową w oparciu o teorię inteligencji wielorakich profesora Howarda Gardnera, zaś kompetencje językowe rozwijamy poprzez  stały kontakt z obcokrajowcami, którzy  uczą się od naszych nauczycieli, oferując w zamian dodatkowy, atrakcyjny kurs językowy dla dzieci.

ZAJĘCIA  DODATKOWE (odpłatne):

Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych po godzinie 13:00 (po realizacji podstwy programowej).

Do wyboru proponujemy:

gimnastykę ogólnorozwojową, piłkę nożną , taniec (towarzyski i HIP-HOP), balet, robotykę.

ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com