Nauczyciele

 Wychowawcy 2019/2020:

 

klasa 1A – Grażyna Bogacka

klasa 1B – Jolanta Kukla

klasa 2A – Małgorzata Szopa

klasa 2B – Barbara Mielecka

klasa 3A – Beata Korbiel

klasa 3B – Joanna Szpila-Szczypka

klasa 4 – Iwona Turnau

klasa 5A – Ewelina Trzaska

klasa 5B – Barbara Wszołek

klasa 6A – Teresa Antkowicz

klasa 6B – Małgorzata Kuśtrowska

klasa 7A – Przemysław Biel

klasa 7B – Romana Danak

klasa 8 – Piotr Jawień

 

 

 

GODZINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI

po wcześniejszym ustaleniu terminu, np. poprzez dziennik elektroniczny

 

Nauczyciele:

Monika Musiał-Taźbirek – dyrektor, język niemiecki

Beata Ziębińska – wicedyrektor ds. dydaktycznych,  język angielski

Małgorzata Dąbrowska-Pelechacz – wicedyrektor ds. wychowawczych, pedagog, plastyka

 

GRONO PEDAGOGICZNE:

Antkowicz Teresa – język polski, plastyka

Baściuk Jadwiga  – świetlica

Biel Przemysław – język polski, technika

Bogacka Grażyna – edukacja wczesnoszkolna

Bolek Tomasz – informatyka

Brawata Marzena  – edukacja przedszkolna

Caputa joanna – świetlica

Danak Romana – język angielski, biologia dwujęzycznie

Dułak Iwona – edukacja przedszkolna

Galos Zofia – biblioteka

Hanusz-Zielińska Zuzanna – muzyka

Horowitz Magda – edukacja przedszkolna, język angielski

Iwanowski Dariusz – wychowanie fizyczne

Jawień Piotr – geografia, przyroda

Kubina-Kokor Beata – język niemiecki, pedagog, doradca zawodowy

Klęsk Aneta – wychowanie fizyczne

Korbiel Beata – edukacja wczesnoszkolna

Kozłowski Jarosław – religia

Kukla Jolanta – edukacja wczesnoszkolna

Kupiec Dorota – edukacja przedszkolna

Kuśtrowska Małgorzata – historia, WDŻR, WOS

Mielecka Barbara – edukacja wczesnoszkolna

Miśkowiec Marta – religia

Noga Małgorzata – wychowanie przedszkolne

Pabiańczyk Anna – pedagog

Pedrycz Anna – chemia

Prociak Justyna  – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Puchalska-Miętus Katarzyna – język angielski

Romańska Jagna – język angielski, historia

Skrzycka-Chwojka Beata – edukacja dla bezpieczeństwa

ks.Szeląg Wojciech – religia

Szczerbowska-Kowal Joanna – matematyka

Szopa Małgorzata  – edukacja wczesnoszkolna

Szpila-Szczypka Joanna – edukacja wczesnoszkolna

Śmierzyńska Agata – świetlica

Trzaska Ewelina – język polski, edukacja wczesnoszkolna

Turnau Iwona – matematyka, matematyka dwujęzycznie

Twadrowska Agata – biologia

Wiecheta Barbara – biblioteka

Wszołek Barbara – matematyka, fizyka

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com