Obiady

Istnieje możliwość korzystania z obiadów codziennie, lub w wybrane dni.

KARTA ZAPISU

Uczniowie korzystający regularnie opłacają obiady PO upływie danego miesiąca – przelew na konto wskazane na wydruku z systemu ewidencji JAMMIK.PL .

Uczniowie korzystający sporadycznie – wpłata w sekretariacie szkoły (prosimy o wyliczone kwoty).

W przypadku nieobecności dziecka – odwołujemy obiad telefonicznie (sekretariat) do godziny 9:00.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com