Przyjaciele

Osobom fizycznym, instytucjom lub firmom szczególnie zasłużonym dla Szkoły w Rząsce, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkól w Rząsce w drodze uchwały może nadać tytuł „Przyjaciel Szkoły w Rząsce”

Tytuł „Przyjaciel Szkoły w Rząsce” przyznaje się w szczególności za:

  1. bezinteresowna prace na rzecz Szkoły i pomoc w realizacji dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych działań Szkoły,
  2. znaczącą pomoc materialna i finansową na rzecz szkoły,
  3. wieloletnie publiczne wsparcie i popularyzowanie działań Szkoły.

Nadanie tytułu „Przyjaciel Szkoły w Rząsce” odbywa się w dniu Święta Patrona szkoły lub z innych wyjątkowych okazji wskazanych przez RP Zespołu Szkół w Rząsce.

 

Pełna treść Regulaminu nagrody Przyjaciel Szkoly wraz z Wzorem Wniosku do pobrania:

Regulamin nagrody Przyjaciel Szkoly.doc

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com