Rada rodziców

Planowane terminy ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2017/2018:
……………………………………………………………………


Skład Rady Rodziców :

PRZEWODNICZĄCA : ………………………….

SEKRETARZ: …………………………………

SKARBNIK: ………………………………………

CZŁONEK:  ………………………………..

CZŁONEK: …………………………………..

KOMISJA REWIZYJNA: …………………………………..

Regulamin


 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com