Samorząd uczniowski

 

Skład Szkolnej Rady Uczniowskiej :

Przewodniczący: Emilia Machlowska  

Z-ca: Piotr Futoma

 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com