Aktualności

Harmonogram powrotu uczniów do szkół

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem powrotu uczniów do stacjonarnego nauczania:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Szczegóły organizacji dot. naszej szkoły zostaną przekazane poprzez dziennik LIBRUS.

 

 

Więcej

Rekrutacja – klasy pierwsze 2021/22

Szanowni Państwo, 

zgodnie z terminarzem rekrutacji do klas pierwszych publikujemy poniżej listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (listy są wywieszone również w budynku szkoły).

Do 23 kwietnia 2021 r. rodzic, którego dziecko nie zostało przyjęte, może złożyć do komisji rekrutacyjnej wniosek  o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie (do 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica).

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic ma prawo złożyć do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozstrzyga w formie pisemnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Lista przyjętych i nieprzyjętych 1 klasa

Więcej

Rekrutacja – oddziały przedszkolne 2021/22

Szanowni Państwo, 

zgodnie z terminarzem rekrutacji do oddziałów przedszkolnych publikujemy poniżej listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (listy są wywieszone również w budynku szkoły oraz informację zwrotną otrzymujecie Państwo w systemie rekrutacji elektronicznej VULCAN).

Do 23 kwietnia 2021 r. rodzic, którego dziecko nie zostało przyjęte, może złożyć do komisji rekrutacyjnej wniosek  o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie (do 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica).

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic ma prawo złożyć do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozstrzyga w formie pisemnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia 2021r. Wójt Gminy wskazuje miejsce dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zabierzów, w wieku 3-6 lat nieprzyjętego w rekrutacji do przedszkola.

Informacja dodatkowa:

Kwalifikacja do konkretnej grupy przedszkolnej odbywa się do dnia 31 sierpnia 2021r. wg kryterium wiekowego.

LISTA DZIECI przyjętych 16042021

Więcej

Wesołych Świąt

Zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności!

Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej w Rząsce

Więcej

Zawieszenie pracy oddziałów przedszkolnych

Do 11 kwietnia 2021 r. ograniczona zostaje praca stacjonarna oddziałów przedszkolnych.

Realizacja podstawy programowej odbywać się będzie w formie zdalnej.

Szczegóły – dziennik LIBRUS.

Więcej

Nauczania zdalne

Od 22.03.2021 r. do nauczania zdalnego dołączają również uczniowie klas I-III.

Nauka odbywa się wg zasad Regulaminu nauczania zdalnego.

 

W szkole stacjonarnie pracują jedynie oddziały przedszkolne.

Więcej
Poprzednie aktualności

Co nas wyróżnia

Języki obce
na najwyższym poziomie
Klasy dwujęzyczne

Kreatywność
Destination Imagination

Nowoczesne technologie
kodowanie programowanie

Działalność charytatywna
Klub wolontariatu

Wyjątkowa kadra
fachowców

Certyfikat bezpieczeństwa
Szkoła odkrywców talentów

Współpraca
z uczelniami wyższymi

AGH UJ UR

Projekty, innowacje,
eksperymenty

Gazetka szkolna
Szczyt Wszystkiego

Każdy ma
swój Everest

Tenzing Norgay,
pierwszy zdobywca Mount Everstu

Historia szkoły - patron

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Rząsce przypadają na rok 1866, kiedy to nauczycielka Olga Fiszerowa wspomina, iż mieściła się ona w jednej izbie dworskiej. Dopiero w grudniu 1883 r. wybudowano budynek szkolny na tzw. Gaiku, do którego uczęszczały dzieci.

Więcej

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com