Aktualności

Rekrutacja – oddziały przedszkolne

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2024/2025
Wójt Gminy Zabierzów Zarządzeniem Nr 30/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. ustalił terminy
rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na
rok szkolny 2024/2025.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego VULCAN –
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazabierzow 
Strona internetowa dla rodziców będzie dostępna od 25 marca 2024 r.
Dokumenty i szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji, będą do pobrania za
pośrednictwem systemu.
Jednocześnie informujemy, że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2024/2025 obowiązują kryteria i liczby punktów przyjęte Uchwałą Rady Gminy Zabierzów
Nr IX/42/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie

Więcej

Dzień otwartych drzwi w szkole

Zapraszamy!

Więcej

Dzień Otwartych drzwi w oddziałach przedszkolnych

Zapraszamy!

Więcej

Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo, 

rekrutacja do klas pierwszych dla dzieci spoza obwodu szkoły trwać będzie w dn. 4. – 12. marca 2024 r.

Formularze do wypełnienia  złożenia w sekretariacie szkoły w ww. terminie:

  • wniosek
  • oświadczenia

Wzory dokumentów dostępne tu:

https://sprzaska.zabierzow.org.pl/szkola-podstawowa/rekrutacja/

Ogólna informacja dotycząca rekrutacji w Gminie Zabierzów

Więcej

Dyżury wakacyjne przedszkoli w Gminie Zabierzów

Szanowni Państwo, 

 

poniżej znajda Państwo listę przedszkoli i terminy dyżurów wakacyjnych.

DYZURY WAKACYJNE

Więcej

Zgłoszenia do klas pierwszych

Szanowni Państwo,

do dnia 26 lutego 2024 r.

Rodzice dzieci 7-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły w Rząsce

składają wypełniony druk ZGŁOSZENIA do klasy pierwszej.

Po wypełnieniu można go dostarczyć również do Wychowawców 0A i 0B lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

Pełna treść zarządzenia Wójta:

https://liblink.pl/PB2zzpQXI9

Więcej
Poprzednie aktualności

Co nas wyróżnia

Języki obce
na najwyższym poziomie
Klasy dwujęzyczne

Kreatywność
Destination Imagination

Nowoczesne technologie
kodowanie programowanie

Działalność charytatywna
Klub wolontariatu

Wyjątkowa kadra
fachowców

Certyfikat bezpieczeństwa
Szkoła odkrywców talentów

Współpraca
z uczelniami wyższymi

AGH UJ UR

Projekty, innowacje,
eksperymenty

Gazetka szkolna
Szczyt Wszystkiego

Każdy ma
swój Everest

Tenzing Norgay,
pierwszy zdobywca Mount Everstu

Historia szkoły - patron

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Rząsce przypadają na rok 1866, kiedy to nauczycielka Olga Fiszerowa wspomina, iż mieściła się ona w jednej izbie dworskiej. Dopiero w grudniu 1883 r. wybudowano budynek szkolny na tzw. Gaiku, do którego uczęszczały dzieci.

Więcej

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com