Rekrutacja – oddział dwujęzyczny

Rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej

W klasie dwujęzycznej uczniowie realizują 5 godzin języka angielskiego tygodniowo.

Ponadto dwa przedmioty prowadzone są z udziałem języka angielskiego: w roku szkolnym 2024/25 będą to: biologia i matematyka.

 

ZASADY REKRUTACJI – REGULAMIN – HARMONOGRAM

 

ZAKRES wymagań do sprawdzianu predyspozycji językowych z języka angielskiego

ZGŁOSZENIE do klasy VII dwujęzycznej (dla uczniów naszej szkoły)

WNIOSEK do klasy VII dwujęzycznej (dla uczniów spoza szkoły)

Skip to content Back to top