Rekrutacja – oddziały przedszkolne

Oddział przedszkolny

Obwód oddziału przedszkolnego – Gmina Zabierzów.

Do oddziałów przedszkolnych rekrutujemy na rok szkolny 2024/2025 dzieci 4, 5, 6 – letnie.

OBOWIĄZUJE REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – dostępna od 25 marca 2024 r. godz. 7:00.

 

Najważniejsze terminy:

  • do 13 marca 2024 r. – Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego (przez rodziców dzieci uczęszczających do tego oddziału przedszkolnego) – druk / zgłoszenie u wychowawców grup
  • od 25 marca godz. 7:00 do 12 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • od 15 kwietnia do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00 – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (uchwała Nr XX/217/20 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2020 r. § 1 ust.1)
  • 26 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00– Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • od 26 kwietnia 2024 r. od godz. 8.00 do 8 maja 2024 r. do godz. 15.00– Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego OŚWIADCZENIA
  • 13 maja 2024 r. godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

Zarządzenie_Wójta_Gm._Zabierzów_terminy_rekr._przedsz_2023_2024

Uchwała_IV_42_19_kryteria_rekrutacyjne_tekst_jednolity_2021

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rząsce

Skip to content Back to top