Psycholog

mgr Joanna Kaczmarczyk – psycholog

Zadania psychologa szkolnego

 • Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych
 • Porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych, rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania.
 • Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze dalszego kierunku kształcenia poprzez organizowanie warsztatów, badania indywidualne zainteresowań uczniów itp.
 • Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
 • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
 • Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych.
 • Realizacja programów wychowawczo – profilaktycznych dla poszczególnych grup wiekowych.
 • Profilaktyka uzależnień.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczej uczniów
 • Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły.

Godziny pracy psychologa:

poniedziałek      08.00 – 13.30
wtorek               10.30 – 15.30
środa                  09.50 – 13.50
czwartek            11.30 – 15.30
piątek                 10.00 – 13.30

Konsultacja dla rodziców:

piątek                 09.00 – 10.00

Kontakt z psychologiem:

– przez Dziennik Librus
– telefonicznie:  12 637 93 90 wew. 15

 

Skip to content Back to top