Dyrekcja szkoły

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. W.Rutkiewicz w Rząsce

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Rutkiewicz w Rząsce

mgr Monika Musiał-Taźbirek

przyjmowanie stron:

poniedziałek 14:00 – 15:00

środa 8:00-9:00

Wicedyrektor ds. dydaktycznych

mgr Beata Ziębińska

przyjmowanie stron:

wtorek 9:00 – 11:00

środa 13:00 – 14:00

piątek 9:00 – 11:00

Wicedyrektor ds. wychowawczych

mgr Małgorzata Dąbrowska-Pelechacz

przyjmowanie stron:

wtorek 10:00 – 11:00

Skip to content Back to top