Gazetka szkolna

Szkolna Redakcja

Szczyt Wszystkiego

W szkole pod kierownictwem redaktor naczelnej pani mgr Eweliny Trzaski wydawana jest gazetka „Szczyt Wszystkiego”.
Redakcja rozpoczęła swą działalność w 2015r. i kontynuuje nieprzerwanie po dziś dzień. Na łamach gazety prezentują swoje teksty, pasje
i różnorodne talenty zarówno uczniowie jak i nauczyciele, czyli każdy, kto ma coś ciekawego do przekazania. Opublikowane kolejne numery są drukowane i kolportowane wśród społeczności szkolnej. Stanowią one swoisty rodzaj kroniki z życia szkoły.

Szczyt Wszystkiego nr 2
Szczyt Wszystkiego nr 1

Skip to content Back to top