Samorząd uczniowski

Szkolna Rada Uczniowska

Kadencja Szkolnej Rady Uczniowskiej trwa rok (od momentu wyboru do zakończenia kadencji upływającej w dniu przekazania władz następcą).

SRU realizuje prawa określone w Systemie Ustawy o systemie Oświaty, do których należą przedstawienie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

PRZEWODNICZĄCY Anastazja Lewicka 7a
ZASTĘPCA Julia Pękala 8a
SEKRETARZ Adam Kamiński 6b

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA (kl. 7 – 8)

RZECZNIK PRAW UCZNIA (kl. 4 – 6)

Emilia Ormian 7a

Karolina Janik 6b

 

SEKCJA SPORTOWA SEKCJA KULTURALNA
Adam Kamiński 6b Zuzanna Markowska 8a
Szymon Bałuszek 6b Zuzanna Wysogląd 8a

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: mgr Aneta Klęsk, mgr Zofia Szafar

Opiekun Rzecznika Praw Ucznia: mgr Jarosław Kozłowski

Skip to content Back to top