Pedagog

mgr Anna Pabiańczyk – pedagog / pedagog specjalny

Zadania pedagoga/pedagoga specjalnego

Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych
Porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych, rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania.
Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze dalszego kierunku kształcenia poprzez organizowanie warsztatów, badania indywidualne zainteresowań uczniów itp.
Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych.
Realizacja programów wychowawczo – profilaktycznych dla poszczególnych grup wiekowych.
Profilaktyka uzależnień.

Godziny pracy psychologa:

poniedziałek      09.30 – 15.30
wtorek               08.45 – 14.30
środa                  08.45 – 16.30
czwartek            08.45 – 15.00
piątek                 08.00 – 14.30

Z racji stałych godzin zajęć indywidulanych lub grupowych z uczniami w ciągu dnia pracy, bardzo proszę KAŻDORAZOWO o umawianie się na spotkanie telefonicznie lub przez Dziennik Librus

Kontakt z pedagogiem:

– przez Dziennik Librus
– telefonicznie:  12 637 93 90 wew. 15

Kiedy udać się do pedagoga szkolnego?

Niepokoi Państwa zachowanie dziecka?
Chcą Państwo porozmawiać o dziecku i swoich z nim relacjach?
Mają Państwo pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole?
Potrzebują Państwo wsparcia w procesie wychowania?

Główną rolą pedagoga jest przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole i poszukiwanie wraz z nauczycielami środków zaradczych w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych, dydaktyczno-wychowawczych, a także rodzinnych ucznia.

Zatem jeżeli napotykają Państwo na poniższe problemy:

  • trudności wychowawcze,
  • podejrzenie uzależnienia dziecka,
  • pogorszenie zachowania dziecka,
  • pogorszenie relacji rodzica z dzieckiem,
  • trudności w nauce,
  • zmiany nastroju u dziecka,
  • trudności okresu dojrzewania

to zapraszam na spotkanie. Z uwagi na stałe zajęcia z uczniami bardzo proszę zainteresowanych spotkaniem Rodziców o wcześniejsze umawianie się poprzez dziennik Librus.

Pedagodzy doradzają uczniom, rodzicom, lecz także nauczycielom, jeśli spotykają oni na swojej drodze problem, z którym nie mogą sobie samodzielnie poradzić. Poza tym pedagog szkolny pomaga znaleźć uczniom własną drogą, rozwijać się – często to z pedagogiem są przeprowadzane rozmowy na temat dalszych kroków w życiu czy karierze.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych.

 

Skip to content Back to top