Plan dnia

Oddziały przedszkolne pracują w godzinach 6:30 – 17:00.

6.30 – 8.00    zabawy swobodne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy parateatralne, zabawy ruchowe; gry stolikowe, indywidualne wspieranie rozwoju dziecka (praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, praca z dzieckiem zdolnym);

8.00- 8.15     zabawy swobodne, tematyczne, dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy z tańcem i śpiewem, ćwiczenia logopedyczno- ortofoniczne, ćwiczenia  rytmiczne;

8.15- 8.35 zestaw ćwiczeń porannych; aktywności ruchowe;

8.35-8.40  czynności higieniczne przed śniadaniem, rozwijanie nawyków higienicznych i  samoobsługowych, pełnienie dyżurów;

8.40- 8. 55 śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, doskonalenie posługiwania się sztućcami, wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych;

9.00 – 11.40  zajęcia wychowawczo- dydaktyczne  w oparciu o wybrany program wychowania  przedszkolnego, tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dzieci językiem angielskim, zabawy utrwalające poznawaną tematykę, zajęcia przy muzyce, zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę dziecka, tworzenie sytuacji do obserwacji i eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą dziecięcą, zabawy dowolne, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie  przedszkolnym, spacery, wycieczki. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ( zła jakość powietrza, niesprzyjająca pogoda) gry i zabawy ruchowe w sali, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne z niewielkim udziałem nauczyciela, gry dydaktyczne;

11.40 – 11.45  czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

11.45- 12.15   obiad , doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, doskonalenie posługiwania się sztućcami, wyrabianie zdrowych nawyków  żywieniowych, poszerzanie repertuaru spożywanych przez dzieci potraw. Kształtowanie kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków;

12.15- 12.30 relaksacja: słuchanie muzyki poważnej, bajek terapeutycznych i literatury dziecięcej, masażyki relaksacyjne;

12.30 – 14.30  swobodne zabawy dzieci, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy konstrukcyjne, aktywności plastyczne; zabawy rozwijające percepcje wzrokową, słuchową. Chętnym umożliwiamy udział w dodatkowo płatnych popołudniowych zajęciach dodatkowych: robotyka, szachy, język angielski, plastyka, tańce, judo, kung-fu, gimnastyka ogólnorozwojowa, piłka nożna, akrobatyka;

14.30 – 14.45  podwieczorek, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku;

14.45-17.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy parateatralne, gry dydaktyczne i zabawy stolikowe,  praca indywidualna lub z zespołem dzieci rozwijanie: umiejętności społeczno – emocjonalnych dziecka, małej motoryki w tym umiejętności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej, słuchowej koordynacji wzrokowo- ruchowej, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne;

Skip to content Back to top