Dokumenty

Dokumenty szkolne

Statut SP Rząska stan na 02 kwietnia 2024
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2023.24
Standardy ochrony małoletnich
Regulamin szkolnego klubu wolontariatu
Regulamin świetlicy
Karta zapisu świetlica poranna
Karta zapisu świetlica popołudniowa
Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
Regulamin użytkowania szafek szkolnych
Regulamin korzystania z szafek ubraniowych w szatni szkolnej
Regulamin wypożyczania podręczników
Regulamin dziennika elektronicznego
Wzór zwolnienia z lekcji
Procedura - dziecko przewlekle chore

Wymagania edukacyjne

Rok szkolny
2023/2024
Osiągnięcia edukacyjne
2023/2024
Skip to content Back to top