Obiady

Stołówka szkolna

W roku 2024 r. firma dostarczająca catering to:

P.W. „GASTROPOL”
30-091 Kraków
ul. Bronowicka 73

Koszty posiłków związane z ich przygotowaniem i transportem ponosi Gmina Zabierzów.

Pozostały koszt (zakup produktów i surowców do przygotowania posiłku) ponosi rodzic.

Kwota, którą płaci rodzic ucznia szkoły (kl. I-VIII) za obiad (zupa, II danie, kompot) od 1. stycznia 2024 r. wynosi: 8,78 zł.

 

Obiady są zamawiane / odwoływane i opłacane poprzez poniższą aplikację:

Aplikacja do zamawiania obiadów

Skip to content Back to top