Przyjaciel szkoły

Tytuł „Przyjaciel Szkoły w Rząsce”

Rada Pedagogiczna w drodze uchwały może nadać osobom fizycznym, instytucjom lub firmom szczególnie zasłużonym dla szkoły tytuł „Przyjaciela Szkoły w Rząsce”.

Tytuł „Przyjaciela Szkoły w Rząsce” przyznaje się w szczególności za:

  • bezinteresowną pracę na rzecz szkoły i pomoc w realizacji dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych zadań szkoły,
  • znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz szkoły,
  • wieloletnie publiczne wsparcie i popularyzowanie działań szkoły.

Nadanie tytułu „Przyjaciela Szkoły w Rząsce” odbywa się w dniu Święta Patrona Szkoły lub z innych wyjątkowych okazji wskazanych przez RP Szkoły.

Pełna treść regulaminu nagrody wraz z wzorem wnioskiem do pobrania poniżej:

Regulamin nagrody Przyjaciel Szkoły w Rząsce

Skip to content Back to top