Aktualności

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami w dniu 3 listopada 2021 r. (środa) w godz.

Godz. 17:00:
0A, 0B, 0C (Sale oddziałów przedszkolnych)
Klasa 1a (sala 36)
Klasa 1b (sala 29)
Klasa 5a (sala 9A)
Klasa 5b (sala 50)

Godz. 17:30
Klasa 2a (sala 37)
Klasa 2b (sala 30)
Klasa 6 (sala 9)

Więcej

Ślubowanie zerówkowiczów

W dniu 21 października 2021 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych 0A, 0B zostały uroczyście pasowane na zerówkowiczów.

Witamy w naszej szkolnej społeczności!

 

Więcej zdjęć na naszym fanpage:

Facebook Oddziały Przedszkolne

Więcej

Zebrania z rodzicami

 

Zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami klas w następujących terminach: środa 8 września 2021 r.
godz. 17:00 – 0A, 0B, 0C
godz. 17:30 – I-III
godz. 18:00 – IV-VI
godz. 18:30 – VII-VIII

Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny. Prosimy o przestrzeganie.

Więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Powitanie klas pierwszych odbędzie się w małej sali gimnastycznej (możliwa obecność w sali 1 rodzica z każdym dzieckiem).

Klasy II-VIII spotykają się z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych. Prosimy rodziców o oczekiwanie na dzieci na zewnątrz lub w strefach rodzica (hol wejściowy / szatnia) lub w  dużej sali gimnastycznej (wejście od parkingu wprost do sali gimnastycznej).

Dzieci z oddziałów przedszkolnych rozpoczynają swoją przygodę przedszkolną w godzinach pracy oddziałów, tj. 6:30 – 17:00.

Msza św. – godz. 18.00 w kościele w Rząsce.

Więcej

Zebrania rodziców dzieci nowoprzyjętych

Zapraszamy Rodziców przyszłorocznych wychowanków oddziałów przedszkolnych oraz przyszłorocznych uczniów  klas pierwszych na spotkania z wychowawcami w dniach:

27 sierpnia 2021 r. (piątek) g. 17:00 – zebranie dla rodziców uczniów klas 1
30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) g. 17:00 – zebranie dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

Więcej

Rekrutacja – oddziały przedszkolne 2021/22

Szanowni Państwo, 

zgodnie z terminarzem rekrutacji do oddziałów przedszkolnych publikujemy poniżej listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (listy są wywieszone również w budynku szkoły oraz informację zwrotną otrzymujecie Państwo w systemie rekrutacji elektronicznej VULCAN).

Do 23 kwietnia 2021 r. rodzic, którego dziecko nie zostało przyjęte, może złożyć do komisji rekrutacyjnej wniosek  o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie (do 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica).

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic ma prawo złożyć do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozstrzyga w formie pisemnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia 2021r. Wójt Gminy wskazuje miejsce dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zabierzów, w wieku 3-6 lat nieprzyjętego w rekrutacji do przedszkola.

Informacja dodatkowa:

Kwalifikacja do konkretnej grupy przedszkolnej odbywa się do dnia 31 sierpnia 2021r. wg kryterium wiekowego.

LISTA DZIECI przyjętych 16042021

Więcej

Nasze przedszkole

INFORMACJE

Warunki lokalowe oddziału przedszkolnego to trzy nowo wyremontowane sale z odpowiednio wyposażoną bazą dydaktyczną  umożliwiającą stosowanie nowoczesnych metod pracy.  Dzieci najmłodsze (grupa C) korzystają z odrębnej  toalety dostosowanej  do możliwości fizycznych dzieci. Aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo i właściwe warunki do zabawy i nauki, sale znajdują się na parterze,  w specjalnie wydzielonej części budynku, z osobnym wejściem.  Ponadto dzieci mogą korzystać z sali gimnastycznej  oraz z dwóch przyszkolnych placów zabaw i ogrodu przyrodniczego.

Więcej

Galeria

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć.

Śledź nasze działania również na 

Więcej

Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

Program wychowawczy i profilaktyki

 

 

Nauczyciele

mgr Dorota Kupiec – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopeda – wychowawca grupy 0A

mgr Małgorzata Ślęczka – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – wychowawca grupy 0A

mgr Magda Horowitz – nauczyciel edukacji przedszkolnej, nauczyciel języka angielskiego – wychowawca grupy 0B

mgr Dominika Pabis-Czamara – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – wychowawca grupy 0B

mgr Iwona Dułak – nauczyciel edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, języka angielskiego – wychowawca grupy 0C

mgr Karolina Wilewska – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – wychowawca grupy 0C

mgr Marta Miśkowiec – nauczyciel katecheta 

Rekrutacja

 

Zapraszamy dzieci 4, 5, 6-letnie do naszego oddziału przedszkolnego – rekrutacja elektroniczna od 1 marca 2021 r.

Więcej

Dla rodziców

 

STOWARZYSZENIE

 

Działalność naszej szkoły wspiera:

Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na6+”

Serdecznie dziękujemy za KAŻDE wsparcie naszej działalności!

Nasz numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas 73203000451110000004116150

Nasza strona www: http://www.na6plus.pl/

Zobacz PREZENTACJĘ

GODZINY PRACY

Oddziały przedszkolne pracują w naszej szkole w następujących godzinach:

6:30 – 8:00 – zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-rozwijające

8:00 – 13:00 – realizacja podstawy programowej

13:00 – 17:30 – zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-rozwijające

Dyżury wakacyjne

OPŁATY

Pobyt KAŻDEGO dziecka w oddziale przedszkolnym w godzinach 8:00 – 13:00 jest BEZPŁATNY.

Pobyt w godzinach 6:30 – 8:00 i 13:00 – 17:30:

  • Pobyt dziecka urodzonego w roku 2013 (dzieci 6 letnie) BEZPŁATNY
  • Pobyt dziecka młodszego  – za każdą rozpoczętą godzinę pobytu 1 zł

Opłaty za obiady – patrz zakładka OBIADY

Czas pobytu i obiady rejestrowane są na koncie dziecka / rodzica w systemie JAMMIK.PL

Płatność realizowana jest przelewem po zakończeniu danego miesiąca na konto wskazane w systemie JAMMIK.PL lub na wydruku przekazywanym przez wychowawców.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 19985)

POSIŁKI 

W naszym oddziale dzieci mają możliwość spożywania 3 posiłków:

I. Śniadanie o godz. 9.00  ( koszt  2 zł)
II. Obiad o godz. 11.50  ( koszt  10,50 zł)
III. Podwieczorek o godz. 14.30 ( koszt 1 zł)

Arkadiusz Muszyński Restauracja EXTRIMM
Kraków, ul. Turniejowa 73F/30

Posiłki zapewnia firma Arkadiusz Muszyński Restauracja EXTRIMM”,  Kraków, ul. Turniejowa 73F/30

Są one serwowane w jadalni szkolnej. 

W ramach doskonalenia samodzielności oraz podkreślenia istoty spożywania urozmaiconych posiłków, dzieci jeden raz w tygodniu samodzielnie przygotowują swoje śniadanie (z produktów firmy cateringowej).

MENU

Pedagog

mgr Anna Pabiańczyk / mgr Beata Kubina-Kokor

Zapraszamy do kontaktu – osobistego: gabinet pedagoga parter lub telefonicznego: 12 637 93 90 wewn. (zgodnie z komunikatem).

 

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

przypominam, iż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. Umowa ubezpieczenia jest więc dobrowolną umową zawieraną wyłącznie  z woli rodziców.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Rząsce podjęła decyzję o kontynuowaniu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Aviva dla chętnych i zainteresowanych ofertą rodziców.

Obecnie w ofercie są 4 pakiety z szerokim zakresem ubezpieczenia. Każdy rodzic  może wybrać dowolny wariant (roczna składka w wys. 39 zł, 59 zł, 75 zł, 285 zł).

ZAŁĄCZNIKI / INFORMACJE / KONTAKT DO OPIEKUNA DS. UBEZPIECZENIA

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W.Rutkiewicz w Rząsce

mgr Monika Musiał-Taźbirek

 

Wicedyrektor ds. dydaktycznych

mgr Beata Ziębińska

 

Wicedyrektor ds. wychowawczych

mgr Małgorzata Dąbrowska-Pelechacz

 

Inspektor Ochrony Danych – Aneta Nędza, e-mail: nedzaodo@interia.pl

Klauzule informacyjne

 

Zajęcia

Informacje

W czasie pobytu dzieci  uczestniczą w dwóch zajęciach tzw. dydaktycznych (trwających ok. 30- 40 minut każde) oraz różnego rodzaju zajęciach rozwijających zainteresowania, uzdolnienia.

Dzieciom zapewniamy także naukę języka angielskiego – zajęcia prowadzone przez specjalistę,

na życzenie rodziców naukę religii, a także pomoc logopedyczną.

 

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco zajęć i projektów realizowanych przez dzieci
na naszej stronie FACEBOOKOWEJ.

Zajęcia

 

Kreatywne zajęcia dydaktyczne prowadzimy metodą projektową w oparciu o teorię inteligencji wielorakich profesora Howarda Gardnera, rozwijamy kompetencje językowe i umiejętności społeczne.

Więcej

PROJEKTY

W naszej codziennej pracy z dziećmi stawiamy na uczenie się poprzez działanie, w myśl zasady chińskiego filozofa – Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól zrobić, a zrozumiem”.

Dzieci realizują liczne projekty, m.in.: „Mali Badacze”, „Alfabet zdrowia”, „Drzewo. Las” oraz „Tajemnice zimy – śnieg i lód”. Udział w projektach daje dzieciom szeroki wachlarz możliwości bezpośredniego doświadczania świata.

Więcej

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com