Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją MEN zawieszam zajęcia w szkole (oddziały przedszkolne / szkoła podstawowa) od jutra, tj. od dnia 12.03.2020 do dnia 25.03.2020 r.

Informuję również, iż w czwartek i piątek (12.03, 13.03.2020 r.) NIE BĘDZIE zajęć opiekuńczych.

 

Rodzice dzieci do lat 8, mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy.

Więcej

 

 

Monika Musiał-Taźbirek

Dyrektor Szkoły

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com