BRZECHWAŁKI 2020

24 marca w naszej szkole odbędzie się Gminny Konkurs Recytatorski „Brzechwałki 2020“ – w tym roku pod hasłem „Leśne liryki“

Zasady:

 


1 Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Zabierzów.
2 Uczestnicy przygotowują do prezentacji wiersz związany tematycznie z hasłem przewodnim konkursu – „Leśne liryki“.
3 Uczestników obowiązuje pamięciowe przygotowanie samodzielnie wybranego utworu poetyckiego.
4 Dla podniesienia poziomu twórcze interpretacji tekstu, recytatorska prezentacja może być wzbogacona o środki teatralne: gest, ruch, elementy scenograficzne.
Szkolne eliminacje odbędą się do 16 marca 2020 r. Szczegóły u wychowawców.

Zapraszamy do udziału!

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com