informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rząsce informuje, iż w dniu 4.03.2019 r. wystosował wraz z Radą Rodziców pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. 

W piśmie tym odnieśliśmy się do planowanej inwestycji przebudowy pasa startowego Kraków Airport wnioskując o uwzględnienie w prowadzonym w tej sprawie postępowaniu komfortu pracy szkoły. 

Wyraziliśmy również nasze zaniepokojenie faktem możliwego ewentualnego pogorszenia się warunków pracy i nauki w szkole, których odpowiedni poziom jest konieczny do prawidłowej realizacji procesu nauczania.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com