7 marca, 2019

informacja


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rząsce informuje, iż w dniu 4.03.2019 r. wystosował wraz z Radą Rodziców pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. 

W piśmie tym odnieśliśmy się do planowanej inwestycji przebudowy pasa startowego Kraków Airport wnioskując o uwzględnienie w prowadzonym w tej sprawie postępowaniu komfortu pracy szkoły. 

Wyraziliśmy również nasze zaniepokojenie faktem możliwego ewentualnego pogorszenia się warunków pracy i nauki w szkole, których odpowiedni poziom jest konieczny do prawidłowej realizacji procesu nauczania.

Skip to content Back to top