Informacje i zalecenia PPIS i MEN – COVID19

Informacje i zalecenia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej i MEN – COVID-19 25 sierpnia 2020 r.

  1. Prezentacja – bezpieczny powrót do szkoły MEN konferencja prasowa 5 sierpnia 2020
  2. Pytania i odpowiedzi MEN
  3. Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020
  4. Zalecenia – dobre rady – strefa żółta i czerwona
  5. Instrukcje (mycia rąk, zakładania masek, rękawiczek)
  6. Aplikacja ProteGo Safe – list do rodziców MEN i GIS

Prosimy o zapoznanie się:

ZASÓB MATERIAŁÓW

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com