1 czerwca, 2020

klasa dwujęzyczna


Szanowni Państwo,

Sprawdzian predyspozycji i kompetencji dla kandydatów do klasy siódmej dwujęzycznej odbędzie się zgodnie z harmonogramem, tj. w czwartek, 4.06.2020 r.:

godz. 14:00 – test predyspozycji językowych (test pisany w j. pol) – czas pisania 50 min.
godz. 15:00 – test kompetencji językowych (j.ang) – czas pisania 50 min.

Sprawdziany te zostaną przeprowadzone wg analogicznych procedur, jak egzaminy ósmoklasisty.
Procedury te wynikają z rozporządzeń, zaleceń MEN, wytycznych GIS i CKE.

Poniżej przesyłam Państwu procedurę – proszę o zapoznanie się:
https://liblink.pl/4N7CnSJYJA

Ponadto każdy uczeń zgłasza się do szkoły z podpisanym przez rodzica oświadczeniem:
https://liblink.pl/1inHmxuGMu

Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na następujące ustalenia proceduralne:
– do szkoły na sprawdzian przychodzi jedynie uczeń zdrowy
– rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły podczas sprawdzianu
– wejście do szkoły odbywa się wyłącznie przez wejście do szatni
– uczeń oddaje podpisane przez rodzica oświadczenie
– uczeń ma mierzoną temperaturę i dezynfekuje ręce
– zdający wchodzi na teren szkoły w maseczce ochronnej i może ją zdjąć po zajęciu miejsca w ławce w sali egzaminacyjnej
– zdający udaje się bezpośrednio pod salę egzaminacyjna (sale 49, 50, 54, 56)
– czekając na korytarzu zdający zachowują dystans społeczny
– zdający nie wnosi na teren szkoły zbędnych przedmiotów (w tym telefonów komórkowych)
– zdający posiada osobiste przybory piśmiennicze
– w sali odległości pomiędzy uczniami wynoszą min. 1,5 m
– po napisaniu sprawdzianu zdający opuszcza salę i szkołę

Uprzejmie Państwa proszę o wyrozumiałość i zachowanie wszelkich zaleceń.

Pozdrawiam serdecznie
Monika Musiał- Taźbirek

Skip to content Back to top