13 marca, 2020

KOMUNIKAT Wójta Gminy Zabierzów


UWAGA!  Czasowe wyłączenie  bezpośredniej obsługi mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,

Mając na uwadze fakt czasowego ograniczania dostępu obywateli do coraz większej liczby instytucji publicznych, w tym m.in. sądów i urzędów, ze względu na   dużą liczbę osób, które na co dzień odwiedzają urząd i jednostki organizacyjne gminy, a co za tym idzie zwiększone ryzyko potencjalnego zarażenia  wirusem – w trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników, zdecydowaliśmy   o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi  mieszkańców w Urzędzie Gminy Zabierzów, w dniach od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. włącznie.

W dniach 16.03.2020 – 25.03.2020  zamknięte pozostają również:
–  placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, żłobki);
– Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Ośrodek Sportowo Rekreacyjnego w Zabierzowie, Gminna Biblioteka Publiczna; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zabierzowie, Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
– odwołano zajęcia klubów sportowych i świetlic środowiskowych.


Zwracam się do Państwa z prośbą, aby w najbliższych dniach kontaktować się z Urzędem i jednostkami przede wszystkim telefonicznie. W sprawach bieżących proszę kontaktować się z pracownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: zabierzow@zabierzow.org.pl lub telefonicznie pod numerami:

Sekretariat Wójta Gminy Zabierzów (12) 283 07 12

Wydział Organizacyjny – Dziennik Podawczy (12) 283 07 00

Wydział ds. Rozwoju i Promocji (12) 283 07 33

Wydział Ochrony Środowiska (12) 283 07 05, (12) 283 07 56, (12) 283 07 42,             (12) 283 07 55, (12) 283 07 57

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami (12) 283 07 28, (12) 283 07 26

Urząd Stanu Cywilnego (12) 283 07 29

Wydział Spraw Obywatelskich:

– ewidencja ludności (12) 283 07 25

– dowody osobiste (12) 283 07 18

– działalność gospodarcza (12) 283 07 07

 

Wydział Planowania Przestrzennego (12) 283 07 28, (12) 283 07 30

 

Zamówienia Publiczne (12) 283 07 46

 

Wydział Infrastruktury Komunalnej  (12) 283 07 15, (12) 283 07 40, (12) 283 07 31

GZEAS (12) 285 15 62 wew. 24

SCKiP (12) 285 11 79

Skarbnik  (12) 283 07 41

Księgowość (płatności, faktury) (12) 283 07 51

Opłata z tytułu odpadów (12) 28 307 58

Podatki  (12) 283 07 35, (12) 283 07 37  

 

UWAGA !!!

Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Zabierzów, GZEAS, SCKiP oraz PUK Zabierzów Sp. z o.o. umieszczona zostanie Skrzynka Podawcza, w której będzie można pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres email w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.

Wójt Gminy Zabierzów

Elżbieta Burtan

Skip to content Back to top