6 marca, 2020

Miejsce sprzyjające edukacji


 

Miejsca sprzyjające edukacji edycja 2020 – Ogólnopolski ranking gmin i miast

 

W 2020 roku Gmina Zabierzów znalazła się w gronie LAUREATÓW ogólnopolskiego rankingu Miejsca sprzyjające edukacji, zajmując VIII miejsce w kategorii gmin i miast od 20 do 100 tysięcy mieszkańców.

Miejsca sprzyjające edukacji, to ranking wskazujący samorządy gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli skorzystać z najwyższej jakości kształcenia. Ranking jest opracowywany przez Fundację Naukową EVIDENCE INSTITUTE we współpracy z pismem samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA.

Fundacja Naukowa EVIDENCE INSTITUTE, ma bogate doświadczenie międzynarodowe, a  kadra Fundacji zajmowała się realizacją największych badań oświatowych na świecie – PISA. Eksperci Evidence Institute związani są z czołowymi polskimi uczelniami i współpracują z instytucjami badawczymi z Europy i USA.

Do rankingu wykorzystane zostały najnowsze dane z Banku danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okresu lat 2014 do 2019.

Do oceny jakości nauczania w samorządzie brane są pod uwagę następujące wskaźniki:

  • dostępność edukacji przedszkolnej,
  • wysokie i wyrównane wyniki z egzaminów zewnętrznych (ze sprawdzianu po klasie VI w latach 2014-2016, egzaminu gimnazjalnego w latach 2014-2019, egzaminu ósmoklasisty w roku 2019)
  • edukacyjna wartość dodana, liczona jako miara przyrostu wyników uczniów na ukończenie gimnazjum w porównaniu do potencjału wyniesionego ze szkoły podstawowej.

Mądry samorząd wspierając i rozwijają oświatę na swoim terenie dba o uczniów, ale też o swoją przyszłość. Od jakości szkolnej edukacji zależy bowiem jakie dalsze możliwości edukacyjne i na rynku pracy będą mieli młodzi mieszkańcy gminy, a także to jak będzie wyglądał rozwój gospodarczy i społeczny gminy w przyszłości.

Wyróżnienie dla Gminy Zabierzów jest wynikiem dobrej pracy i współpracy lokalnego środowiska uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, urzędników oraz władz Gminy.

 

Janina Wilkosz

Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

 

 

W opracowaniu wykorzystano informacje opublikowane przez:

  1. pismo Wspólnota w nr 5/1297 z 7 marca 2020 r.
  2. Evidence Institute https://www.evidenceinstitute.pl/ranking-2020
Skip to content Back to top