24 listopada, 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Z radością informujemy, że biblioteka Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce otrzymała w 2023 r. dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Otrzymaliśmy 15 000 zł w ramach Priorytetu 3, z czego 12 000 zł to kwota dofinansowania a 3000 zł to wkład własny.

Wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymaliśmy już po raz drugi– poprzednie w 2020 roku.

Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały na zakup książek, głównie nowości wydawniczych, nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i uzupełniających, książki historyczne dotyczące historii Polski, a także zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej (nowe regały na książki) oraz realizację działań promujących czytelnictwo (w tym finansowanie nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Poza środkami rzeczowymi planowane są również działania, które będą promowały czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, to między innymi: wystawy, konkursy, gazetki, akcje czytelnicze.

Skip to content Back to top