15 listopada, 2021

Obiady 2022


Aktualizacja:

Informuję, iż zespół ds. wyboru firmy cateringowej (w skład którego weszli przedstawiciele Rady Rodziców i nauczyciel szkoły) zarekomendował Dyrektorowi zawarcie umowy z nowym podmiotem, który złożył ofertę i spełnił wymogi formalne:

PIOTR GĄSIOR P.W. „GASTROPOL”, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

__________________

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzęsce kieruje zapytanie ofertowe w temacie:

Świadczenie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce w roku kalendarzowym 2022, z przerwami przewidzianymi w organizacji roku przedszkolnego

z możliwością świadczenia usługi cateringowej dla chętnych uczniów szkoły podstawowej.

Zainteresowane podmioty składają oferty do dnia 30.11.2021 r. do godz. 12:00 w sekretariacie szkoły.

Specyfikacja warunków 2022

Skip to content Back to top