POSIŁKI – nowy cennik od 1.01.2018

                                                  

W związku z zamówieniem publicznym nr SPRz/272/1 z dnia 24.11.2017r. przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (postępowania ogłoszonego Biuletyny Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego Ogłoszenie nr 622525-N-2017 z dnia 2017-11-27)

Informuję, iż wybrana została następująca oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów i spełniała wymagania i warunki SIWZ:

„Jacek” Spółka Jawna Szpak&Sobczyk

Ul. Nawoja 67

32-065 Nawojowa Góra

 

Ceny posiłków obowiązujących od 1.01.2018:

 

 

Oddział przedszkolny:

– śniadanie 2,5 zł

– obiad 5,27 zł

– podwieczorek 1 zł

 

Uczniowie klasy I SP:

– obiad 7,47 zł

 

Pozostali uczniowie:

– obiad 7,77 zł

 

Chcąc uniknąć problemów z przyjmowaniem opłaty i wydawaniem reszty za pojedyncze obiady, rodzice zgłaszający chęć korzystania z pojedynczych obiadów będą otrzymywać po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego wydruk z łączną kwotą do ZAPŁATY PRZELEWEM na wskazane na wydruku konto.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com