24 listopada, 2022

POŻEGNANIE


Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci śp. Zofii Szpyrko – emerytowanej nauczycielki języka polskiego i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rząsce w latach 1969 – 1989.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w Kościele w Rząsce w dniu 26 listopada 2022 r. (sobota) o godzinie 12:00. Po mszy nastąpi odprowadzenie na miejsce spoczynku – Cmentarz w Rząsce.

Monka Musiał-Taźbirek

Skip to content Back to top