7 grudnia, 2017

Przetarg – informacja


W dniu 06.12.2017 o godz.12:15 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn „Świadczenie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rząsce na rok 2018 z przerwami przewidzianymi przepisami o organizacji roku szkolnego”.

Kwota jaką Szkoła Podstawowa w Rząsce zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 232 860,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

 

Czytaj WIĘCEJ

  1. ATA Spółka Akcyjna, ul. Zielony Most 8, 31-351 Kraków – cena ofertowa 272 280,00 zł brutto, termin zapłaty faktury 30 dni, termin wykonania zadania 02.01.2018 r. -31.12.2018 r.
  2. Restauracja „Frykas” s.c. Janina Karcz, Janusz Szumiec 32-065 Krzeszowice 31 – cena ofertowa brutto 231 881,40 zł, termin zapłaty faktury 30 dni, termin wykonania zadania 02.01.2018 r. -31.12.2018 r.
  3. „Jacek” Spółka jawna Szpak&Sobczyk ul. Nawojowa 67, 30-065 Nawojowa Góra – cena ofertowa brutto 249 847,20 zł, termin zapłaty faktury 30 dni, termin wykonania zadania 02.01.2018 r. -31.12.2018 r.
  4. KAWIARNIA Jerzy Wojdała, ul. Rodziny Poganów 4, 32-080 Zabierzów – cena ofertowa 260 884,000 zł brutto, termin zapłaty faktury 30 dni, termin wykonania zadania 02.01.2018 r.-31.12.2018 r.
  5. „Lider” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 30-638 Kraków, ul. Białoruska 10B– cena ofertowa 299 040,00 zł brutto, termin zapłaty faktury 30 dni, termin wykonania zadania 02.01.2018 r.-31.12.2018 r.

WYNIK PRZETARGU

Skip to content Back to top