7 sierpnia, 2023

Realizacja grantu


 

Podczas wakacji w naszej szkole trwa realizacja zadania projektowego: „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”
Grantobiorca: Gmina Zabierzów
Realizator: Szkoła Podstawowa im. W. Rutkiewicz w Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce
Wartość grantu z UE: 70 350,00 zł
Celem projektu jest wsparcie potencjału małopolskich organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i zawodowego oraz placówki oświatowe w organizacji nauki i wsparcia uczniów ukraińskich w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.
Środki grantu w wysokości 70 350,00 zł zostały przeznaczone na zakup i doposażenie Szkoły Podstawowej im. W. Rutkiewicz w Rząsce w 4 zestawy komputerowe, 3 monitory interaktywne, projektor multimedialny i ekran.
Skip to content Back to top