Pedagog szkolny

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Mgr Maja KOCH

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 9:00-14:00
Wtorek 11:30-15:30
Środa 11:30-15:30
Czwartek 8:00-13:00
Piątek 7:30-12:30

 

 

Mgr Anna Pabiańczyk

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00-13:00
 Wtorek  –
Środa 13:30-16:50
Czwartek 9:00-13:00
Piątek 9:00-14:00

 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

Zakres obowiązków:   

  • Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych
  • Porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych, rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania.
  • Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze dalszego kierunku kształcenia poprzez organizowanie warsztatów, badania indywidualne zainteresowań uczniów itp.
  • Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
  • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
  • Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych.
  • Realizacja programów wychowawczo – profilaktycznych dla poszczególnych grup wiekowych.
  • Profilaktyka uzależnień.

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com