28 sierpnia, 2018

Ubezpieczenie 2018/2019


Szanowni Rodzice, 

przypominam, iż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. Umowa ubezpieczenia jest więc dobrowolną umową zawieraną wyłącznie  z woli rodziców.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Rząsce na spotkaniu w dniu 24.08.2018 r. podjęła decyzję o kontynuowaniu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Aviva dla chętnych i zainteresowanych ofertą rodziców.

Obecnie w ofercie są 4 pakiety z szerokim zakresem ubezpieczenia. Każdy rodzic  może wybrać dowolny wariant (roczna składka w wys. 33 zł, 46 zł, 55 zł, 150 zł).

Ubezpieczenie jest ważne przez cały rok, na terenie całego świata. Oznacza to, że dziecko objęte jest szeroką ochroną zarówno w szkole, w domu i na zajęciach pozalekcyjnych, jak i w trakcie wypoczynku podczas
wakacji, ferii oraz innych wyjazdów.

W linku oferta ubezpieczenia, warunki ogólne, tabele procentowe uszczerbku na zdrowiu.

 

Zachęcam zainteresowanych rodziców do zapoznania się w ofertą.

W dniu zebrań szkolnych (12.09.2018 r.) zachęcam do kontaktu z opiekunem – p. Beatą MIGO (nr licencji: 21766), która będzie do Państwa dyspozycji w szkole.  

LINK

Skip to content Back to top