3 września, 2017

Wiem, Umiem, Rozumiem


 

 

W dniu 01.09.2017 r. Szkoła Języka Angielskiego „BEST FRIEND” rozpoczyna realizację projektu pt. „Wiem, umiem, rozumiem”, który będzie realizowany do dnia 30.06.2018 r.
Projekt współfinansowany jest z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Więcej informacji o projekcie u dyrektora szkoły.
Dokumenty zgłoszeniowe są do pobrania ze strony internetowej szkoły oraz u prowadzących zajęcia.

PAKIET FORMULARZY

Skip to content Back to top