6 kwietnia, 2020

Wyniki rekrutacji


Szanowni Państwo, 

na podstawie par. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) dodano par. 11b., listy kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych jednostek.

Zgodnie z powyższym znajdziecie Państwo poniżej:

LISTA zakwalifikowanych – oddziały przedszkolne

LISTA zakwalifikowanych – klasy pierwsze SP

Kolejny termin rekrutacji to potwierdzanie woli przyjęcia dziecka – do 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00.

Podpisane oświadczenia woli należy dostarczyć do szkoły:

  1. wrzucając do skrzynki w przedsionku szkoły (w godz. 7:00 – 15:00)  LUB
  2. wysyłając skan / zdjęcia na adres mailowy szkoły

WZÓR oświadczenia – oddziały przedszkolne

WZÓR oświadczenia – klasa pierwsza

Ponieważ na potwierdzenie / lub brak potwierdzenia Państwa woli w przypadku klas pierwszych może mieć wpływ przydzielenie do danego oddziału, publikujemy również wstępny podział dzieci na 3 oddziały A, B, C. Oddział C będzie rozpoczynał lekcje od godz. 10:40, za wyjątkiem 2 dni w tygodniu, w których nauka będzie odbywać się od L1 (dzień z wyjazdem na basen i dzień z lekcjami z Innowacji: matematyka i kodowanie na dywanie). Przypominam, że dzieci będą mieć zapewnioną opieką świetlicową w godzinach rannych przed lekcjami.

WSTĘPNY PODZIAŁ NA ODDZIAŁY KLASOWE A, B, C

Skip to content Back to top