18 czerwca, 2021

WYNIKI testu predyspozycji – klasa dwujęzyczna


Zgodnie z procedurą rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej publikujemy listę uczniów, którzy napisali test predyspozycji językowych z wynikiem pozytywnym.

Wgląd Rodzica / Ucznia do testu predyspozycji możliwy jest w dniu 21 czerwca 2021 r. w godz. 14:30- 15:30 w obecności Komisji Rekrutacyjnej
(parter szkoły – przedsionek przy sekretariacie).

Dalsza procedura rekrutacyjna:

do 28 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – dostarczenie przez Rodziców do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia kl. VI, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli zapisu dziecka do oddziału dwujęzycznego (dotyczy kandydatów spoza szkoły).
Rodzice uczniów naszej szkoły – składają pisemne potwierdzenie woli uczęszczania do klasy dwujęzycznej (do sekretariatu szkoły) lub drogą elektroniczną: sprzaska.sekretariat@gmail.com 
(WZÓR – formularz do otrzymania w sekretariacie lub na stronie szkoły: potwierdzenie woli uczęszczania) 

30 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

od 30 czerwca do 2 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia

do 5 lipca  2021 r. do godz. 15.00 – przygotowanie i wydanie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 8 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

LISTA uczniów, którzy osiągnęli  pozytywny wynik testu predyspozycji językowych:

lista kandydatów zakwalifikowanych

Skip to content Back to top