Zawieszenie pracy oddziałów przedszkolnych

Do 11 kwietnia 2021 r. ograniczona zostaje praca stacjonarna oddziałów przedszkolnych.

Realizacja podstawy programowej odbywać się będzie w formie zdalnej.

Szczegóły – dziennik LIBRUS.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

ul. Krakowska 122, Rząska
30-199 KRAKÓW

+48 12 637 93 90
+48 12 638 55 40

sprzaska.sekretariat@gmail.com