9 lutego, 2024

Rekrutacja do klas pierwszych


Szanowni Państwo, 

rekrutacja do klas pierwszych dla dzieci spoza obwodu szkoły trwać będzie w dn. 4. – 12. marca 2024 r.

Formularze do wypełnienia  złożenia w sekretariacie szkoły w ww. terminie:

  • wniosek
  • oświadczenia

Wzory dokumentów dostępne tu:

https://sprzaska.zabierzow.org.pl/szkola-podstawowa/rekrutacja/

Ogólna informacja dotycząca rekrutacji w Gminie Zabierzów

Skip to content Back to top