6 kwietnia, 2021

Rekrutacja – klasy pierwsze 2021/22


Szanowni Państwo, 

zgodnie z terminarzem rekrutacji do klas pierwszych publikujemy poniżej listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (listy są wywieszone również w budynku szkoły).

Do 23 kwietnia 2021 r. rodzic, którego dziecko nie zostało przyjęte, może złożyć do komisji rekrutacyjnej wniosek  o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie (do 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica).

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic ma prawo złożyć do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozstrzyga w formie pisemnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Lista przyjętych i nieprzyjętych 1 klasa

Skip to content Back to top