6 kwietnia, 2021

Rekrutacja – oddziały przedszkolne 2021/22


Szanowni Państwo, 

zgodnie z terminarzem rekrutacji do oddziałów przedszkolnych publikujemy poniżej listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (listy są wywieszone również w budynku szkoły oraz informację zwrotną otrzymujecie Państwo w systemie rekrutacji elektronicznej VULCAN).

Do 23 kwietnia 2021 r. rodzic, którego dziecko nie zostało przyjęte, może złożyć do komisji rekrutacyjnej wniosek  o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie (do 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica).

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic ma prawo złożyć do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozstrzyga w formie pisemnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia 2021r. Wójt Gminy wskazuje miejsce dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zabierzów, w wieku 3-6 lat nieprzyjętego w rekrutacji do przedszkola.

Informacja dodatkowa:

Kwalifikacja do konkretnej grupy przedszkolnej odbywa się do dnia 31 sierpnia 2021r. wg kryterium wiekowego.

LISTA DZIECI przyjętych 16042021

Skip to content Back to top