5 kwietnia, 2022

WYNIKI REKRUTACJI – oddziały przedszkolne


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych:

lista – Przyjęci i nieprzyjęci

Zgodnie z procedurą rekrutacyjną:

od 6 kwietnia  godz. 8:00 do 13 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego OŚWIADCZENIA 

14 kwietnia 2022 r.  godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia (do Komisji Rekrutacyjnej) – sekretariat

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia – przygotowanie i wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia – złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania  – rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania

od dnia 30 czerwca do dnia 19 sierpnia – wójt wskazuje miejsce realizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów (w wieku 3-6 lat) 

 

_

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych (5.04.2022 r.):

lista przedszkole – Zakwalifikowani

lista przedszkole – Niezakwalifikowani

Skip to content Back to top