28 stycznia, 2022

Praca szkoły w dniach 31.01. – 25.02.2022


komunikat przebudowa
Zgodnie z decyzją MEiN dot. ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z COVID, zostaje wprowadzona następującą organizacja pracy szkoły na okres 31.01 – 25.02.2022 r.

1. Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

2. Klasy I-III pracują bez zmian.

3. Uczniowie klas czwartych (IVa i IVb) realizują nauczania stacjonarne.
Uczniowie ci przebywają w szkole jedynie na II piętrze – klasa IVa w Sali 56; klasa IVb w Sali 49. W przypadku zajęć w innych salach – nauczyciel prowadzący dane zajęcia odbierze / sprowadzi i odprowadzi uczniów na II piętro.

4. Rodzice uczniów klas I-IV, którzy wypożyczyli laptopy na czas nauki zdalnej, proszeni są o pilny zwrot sprzętu, który będzie wypożyczany w starszej grupie wiekowej zgodnie z potrzebami.

5. Uczniowie klas V-VIII realizują nauczanie w formie zdalnej, zgodnie z Regulaminem nauczania zdalnego:

https://sprzaska.zabierzow.org.pl/wp/wp-content/uploads/2021/09/Regulamin_zdalnego_nauczania-1.09.2021.pdf

6. W szkole mogą odbywać się konsultacje indywidualne lub grupowe dla ósmoklasistów w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych: j.pol. mat, j.ang. Każdy nauczyciel uczący poinformuje swoją klasę o terminach. Uczeń / Rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia chęci uczestnictwa w spotkaniu z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku zgłoszeń nauczyciel nie będzie dostępny stacjonarnie.

Na II okres pracy szkoły zostały wprowadzone następujące zmiany organizacyjne:
– niewielkie zmiany w planach lekcji klas IV-VIII (zostaną wprowadzone bezpośrednio w system LIBRUS – plan lekcji)
– zmiana w przydziale sal świetlicowych

Uczniowie obecni stacjonarnie w szkole zobowiązani są do przestrzegania wszelkich ustaleń sanitarnych zawartych w Regulaminie funkcjonowania szkoły w okresie epidemii.
Regulamin ten dotyczy również wszystkich innych osób przebywających na terenie szkoły w dozwolonych strefach.

https://sprzaska.zabierzow.org.pl/wp/wp-content/uploads/2022/01/Regulamin-funkcjonowania-szko%C5%82y-w-okresie-epidemii-10-01-2022.pdf

Skip to content Back to top