4 lutego, 2022

Rekrutacja 2022/23


pinezka
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych rozpocznie się 28 lutego 2022 roku.

W Gminie Zabierzów od 28 lutego do 18 marca rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie
swoich dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – rekrutacja elektroniczna.

W procesie rekrutacji biorą udział wyłącznie dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Nie
uczestniczą w niej dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne.

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie jak w poprzednich latach, z wykorzystaniem systemu
elektronicznego VULCAN:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazabierzow

Dokumenty i szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji, będą do pobrania za pośrednictwem
systemu, do którego link jest zamieszczony na stronach GZEAS, szkół i przedszkoli.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 28 lutego 2022 roku.
Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywać się będzie w sposób tradycyjny poprzez zapisy
w wybranej szkole:

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do naszej szkoły znajdują się na stronie w zakładce REKRUTACJA:

 

Pliki do pobrania:
1. Zasady przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli 2022
2. Harmonogram_rekrutacja_przedszkola_2022_2023
3. Harmonogram_rekrutacja_klasa_I_2022_2023

Skip to content Back to top